Інструкції з експлуатації

Саперна машинка Удар -1

Машинка призначена для створення в електричній вибуховій мережі (в подальшому мережа) електричного струму необхідної величини. За принципом роботи машинка належить до конденсаторного типу. Енергія для створення електричного струму накопичується у внутрішньому конденсаторі машинки за відносно довший проміжок часу (секунди) та передається в мережу за відносно короткий проміжок часу (мілісекунди). Живлення машинки забезпечує вбудована Li-Ion акумуляторна батарея (в подальшому АКБ).

УВАГА !

НЕ експлуатуйте машинку з пошкодженнями корпусу, клем, кнопок, АКБ, зарядного роз’єму, зарядного пристрою.

НЕ експлуатуйте машинку в умовах провідного середовища (вода, конденсат, зледеніння) на поверхні корпусу чи на клемах.

НЕ допускайте до роботи з машинкою людей без відповідного навчання та відповідної перевірки знань.

НЕ виконуйте маніпуляції з машинкою без розряджання внутрішнього накопичувального конденсатора.

ВАЖЛИВО !

Машинка під час роботи генерує небезпечну для здоров’я людини напругу більше 1000 В на внутрішньому конденсаторі. Також по завершенні підриву або його відміні залишкова напруга може сягати 1000 В. Ця напруга поступає на верхні вихідні клеми машинки лише при натисканні кнопки “ПІДРИВ”. Щоб уникнути небезпечних ситуацій для здоров’я людини та непередбачених підривів електричної вибухової мережі завжди перед початком робіт та по їх завершенні розряджайте внутрішній конденсатор. Для цього натисніть і утримуйте кнопку “РОЗРЯД” не менше 3 секунди.

На нижніх вихідних контактах для перевіряння електричної вибухової мережі при зарядженій АКБ присутня напруга не більше 4,2 В, що безпечно для здоров’я людини. Струм при короткому замиканні цих клем не перевищує 15 мА, що є безпечним як для людини так і для мережі. У випадку глибокого розряду АКБ напруга на нижні вихідні контакти машинки не подається.

 

ПОРЯДОК РОБІТ

Перевірте стан АКБ, короткочасно натиснувши кнопку “ЗАРЯД”. Якщо засвітиться світлодіод жовтого кольору “АКБ 0%”, то АКБ розряджена — зарядіть АКБ або замініть її. Якщо засвітиться світлодіод зеленого кольору “АКБ 100%”, то АКБ заряджена — натисніть і утримуйте кнопку “РОЗРЯД” 3 секунди.

Перевірте мережу на “обрив”. Для цього притисніть контактні проводи мережі до нижніх вихідних контактів машинки. У випадку нерозривності мережі засвітиться світлодіод жовтого кольору “МЕРЕЖА”. По мірі його світіння можна визначити приблизний опір мережі: яскраве світіння вказує на “малий” опір, тьмяне світіння вказує на “великий” опір. Відсутність світіння світлодіоду свідчить про “обрив” мережі та неможливість виконати завдання.

Приєднайте контактні проводи мережі до верхніх вихідних клем машинки. Для цього почергово натисніть на верхній край клем та вставте контактні проводи у відкриті отвори. Відпустіть клеми, проводи надійно зафіксуються у клемах пружинними затискачами.

Візьміть машинку в обидві руки так, щоб великі пальці рук були напроти кнопок “ЗАРЯД” та “ПІДРИВ”, а нижня її частина надійно опиралась на долоні обох рук.

Для приведення машинки в бойову готовність (заряджання внутрішнього конденсатора) натисніть та утримуйте кнопку “ЗАРЯД” до початку світіння світлодіоду синього кольору “ГОТОВН.”

Для здійснення підриву мережі продовжуйте утримувати кнопку “ЗАРЯД” та натисніть кнопку “ПІДРИВ”.

По факту підриву або його відміни відпустіть кнопки “ЗАРЯД” і “ПІДРИВ” та натисніть кнопку “РОЗРЯД”, утримуючи її не менше 3 секунди.

Від’єднайте контактні проводи мережі від клем машинки, натиснувши почергово на верхній край клем.

Для заряджання АКБ приєднайте зарядний пристрій до роз’єму внизу машинки. Заряджання АКБ супроводжується світінням світлодіоду жовтого кольору “ЗАРЯДЖ.” По його завершенні світлодіод “ЗАРЯДЖ.” погасне, засвітиться світлодіод зеленого кольору “ЖИВЛЕН.” — вимкніть та від’єднайте зарядний пристрій від машинки.